Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Šī Vietne (šī/mūsu Vietne) pieder uzņēmumam SIA Baltic Birch Toys, kas to arī pārvalda un ir apņēmies aizsargāt un ievērot jūsu privātumu.

Šī Konfidencialitātes politika veido bāzi, uz kuras pamata mēs apstrādāsim no jums savāktos vai jūsu sniegtos datus. Lūdzam lasīt uzmanīgi, lai saprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos apstrādāsim.

Lietojot mūsu Vietni, jūs piekrītat tam, ka tiek vākta un izmantota jūsu sniegtā informācija, kā aprakstīts šajā Politikā.

Baltic Birch Toys ir visu šajā Vietnē savākto personas datu apstrādes datu pārzinis.

INFORMĀCIJA, KURU VARAM SAVĀKT NO JUMS

Par jums var tikt savākti un apstrādāti šādi dati:

 • Informācija, ko jūs sniedzat vai iepriekš esat iesniedzis mūsu Vietnē, tostarp, izmantojot interaktīvās funkcijas. Tas ietver (bet neaprobežojas tikai ar) sniegto informāciju, reģistrējoties, lai izmantotu mūsu Vietni, parakstoties uz mūsu pakalpojumu, reģistrējoties konferencei, izvietojot vai nosūtot materiālus vai lūdzot sniegt papildu pakalpojumus. Mēs varam arī lūgt jums sniegt informāciju, kad jūs reģistrējaties līdzdalībai konkursā vai veicināšanas kampaņā, kuru mēs sponsorējam, un tad, kad jūs ziņojat par problēmu mūsu Vietnes darbībā.

 

 • Ja jūs sazināties ar mums, mēs varam saglabāt šo saraksti, kā arī visu tajā ietverto informāciju.

 

 • Mēs varam arī lūgt jūs izpildīt aptaujas, ko mēs izmantojam izpētes nolūkos, kaut arī jums uz tām nav jāatbild.

 

 • Detalizēta informācija par jūsu apmeklējumiem mūsu Vietnē, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar informāciju par datplūsmas datiem, vietas datiem, tīmekļa žurnāliem un citu komunikāciju datiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir nepieciešams mūsu pašu norēķinu mērķiem, vai citiem nolūkiem un resursiem, kuriem jūs piekļūstat.

 

IP ADRESES

Mēs varam savākt informāciju par jūsu datoru, tai skaitā, ja ir pieejama jūsu IP adrese, par operētājsistēmas un pārlūkprogrammas tipu, sistēmas administrēšanai un apkopotas informācijas paziņošanai mūsu reklāmdevējiem. Tie ir statistikas dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbību un modeļiem, un tie neļauj identificēt kādu konkrētu personu.

SĪKDATNES

Lūdzam iepazīties ar Sīkdatņu politiku, lai iegūtu informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes

KUR TIEK GLABĀTI JŪSU PERSONAS DATI

No jums savāktie dati var tikt nodoti un glabāti vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). Tos var apstrādāt arī darbinieki, kas strādā ārpus EEZ mūsu, kāda mūsu grupas uzņēmuma, kādas mūsu mārketinga aģentūras vai citu piegādātāju uzdevumā (tieši vai netieši). Iesniedzot savus personas datus, jūs piekrītat šai datu nodošanai, glabāšanai vai apstrādei.

DROŠĪBA

Šajā tīmekļa vietnē savākto personas datu pārsūtīšana, glabāšana un apstrāde tiek nodrošināta, izmantojot pašreizējos, parastos tehniskos pasākumus. Diemžēl informācijas nosūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša. Lai gan darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt drošību jūsu datiem, kas tiek nosūtīti uz mūsu Vietni; jebkura datu pārraide ir uz jūsu pašu risku. Pēc informācijas saņemšanas mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst neatļautu piekļuvi.

INFORMĀCIJAS LIETOJUMI

Mēs varam izmantot mūsu rīcībā esošo informāciju par jums šādi:

 • nodrošināt, lai saturs no mūsu Vietnes tiktu piedāvāts jums un jūsu datoram visefektīvākajā veidā;

 

 • sazināties ar jums par operatīviem un tehniskiem jautājumiem saistībā ar to, kā jūs izmantojat Vietni;

 

 • nodrošināt jums informāciju, produktus vai pakalpojumus, kurus jūs esat mums lūdzis vai kuri, pēc mūsu domām, jūs varētu interesēt, ja esat piekritis saziņai šādiem mērķiem;

 

 • pildīt savas saistības, kas izriet no visiem līgumiem, kuri ir noslēgti starp jums un mums;

 

 • ļaut jums piedalīties mūsu pakalpojuma interaktīvās funkcijās, ja esat izvēlējies to darīt;

 

 • paziņot jums par izmaiņām mūsu pakalpojumā.

 

Mēs neatklājam informāciju par identificējamām personām saviem reklāmdevējiem, taču mēs varam viņiem sniegt apkopotu informāciju par mūsu lietotājiem. Tie ir statistikas dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbību un modeļiem, un tie neļauj identificēt kādu konkrētu personu.

JŪSU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Mēs varam atklāt jūsu personas informāciju jebkuram mūsu koncerna dalībniekam, tas nozīmē, mūsu meitas uzņēmumiem, mūsu galvenajai kontrolakciju sabiedrībai un tās meitas uzņēmumiem.

Mēs varam atklāt jūsu personas informāciju tieši vai netieši trešām pusēm:

 • ja izmantojam trešās puses, lai izstrādātu mūsu Vietni un/vai to uzturētu, un/vai sniegtu reklāmas/mārketinga, un/vai hostinga vai citus tehniskos pakalpojumus;

 

 • gadījumā, ja mēs pārdodam vai iegādājamies kādu uzņēmumu vai aktīvus, mēs varam izpaust jūsu personas datus šāda uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pārdevējam vai pircējam;

 

 • ja mūsu uzņēmumu vai būtībā visus mūsu aktīvus iegādājas trešā puse, šādā gadījumā personas dati, kurus mēs glabājam saskaņā vai saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku, būs viens no nodotajiem aktīviem;

 

 • ja mums ir pienākums atklāt jūsu personas datus vai dalīties ar tiem, lai izpildītu kādas juridiskas saistības vai lai īstenotu vai piemērotu mūsu Lietošanas noteikumus un citus līgumus; vai aizsargāt mūsu, mūsu klientu vai citu personu tiesības. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, lai aizsargātu pret krāpšanu un samazinātu kredītrisku.

 

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības mums lūgt neapstrādāt personas datus mārketinga nolūkiem. Mēs parasti Informējam (pirms datu vākšanas), ja plānojam izmantot jūsu datus šādiem nolūkiem vai ja plānojam atklāt jūsu informāciju kādai trešajai pusei par šādiem nolūkiem katrā gadījumā, uz kuru neattiecas noteikumi par to, kā jūs izmantojat mūsu Vietni. Tad jūs varat izmantot savas tiesības, lai novērstu šādu apstrādi, izdarot atzīmes noteiktās rūtiņās formās, kuras tiek izmantotas lietotāju datu vākšanai. Tāpat jūs varat izmantot tiesības jebkurā laikā sazināties ar mums balticbirchtoys@gmail.com

TREŠO PUŠU VIETNES

Mūsu Vietne laiku pa laikam var saturēt saites uz mūsu partneru tīklu, reklāmdevējiu un saistīto uzņēmumu vietnēm. Ja jūs sekojat saitei uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzam ņemt vērā, ka šīm tīmekļa vietnēm ir sava konfidencialitātes politika un ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šo politiku. Lūdzam pārbaudīt šo politiku, pirms jūs iesniedzat personas datus šajās tīmekļa vietnēs.

PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI

Pamatojoties uz šo Konfidencialitātes politiku, jums ir tiesības zināt, vai mēs glabājam kādu informāciju par jums, un, ja tā ir, jums ir tiesības piekļūt šai informācijai un lūgt to labot, ja tā ir neprecīza. Tāpat jums ir arī tiesības dzēst vai bloķēt savus personas datus, ja kāda no to apstrādēm ir pretrunā ar spēkā esošajām konfidencialitātes tiesību normām.

DATU GLABĀŠANAS PERIODS

Parasti iegūtos datus, izmantojot šo Vietni, mēs saglabājam ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie savākti, vai tik ilgi, kā paredzēts likumdošanā.

GROZĪJUMI MŪSU KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Jebkuras izmaiņas, kuras mūsu konfidencialitātes politikā varētu tikt veiktas nākotnē, tiks publicētas šajā lapā un vajadzības gadījumā jums tiks paziņotas pa e-pastu.

SIA Baltic Birch Toys ir Latvijas uzņēmums , ar reģistrācijas nummuru LV40203261868, kura biroja adrese Cīruļu iela 1, Saulkrasti , Saulkrastu nov.

Latvija , LV-2160